Genel Bakış

Veli-Öğretmen-Öğrenci

Nedir ?

Okul başarısının ön koşulu okul ve veli iletişimi ilkesinden yola çıkılarak; okul yönetimi, veli , öğretmen ve öğrencinin online iletişim kurabilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sayede hem eğitim-öğretim açısından hem de yönetim açısından hızlı ve güvenilir bir süreç yürütülebilir. Özel okulların aynı zamanda bir ticari işletme olması nedeni ile; Muhasebe ve İnsan Kaynakları Sistemin içerisinde entegre olarak mevcuttur. Sistem beş ana bölümden oluşmaktadır. Yönetim programı, veli portalı, öğretmen portalı,personel portalı ve öğrenci portalı.

Tüm modüllerimizi inceleyin